Usługi w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych związanych z zatrudnianymi pracownikamiProwadzimy kompleksowe usługi w zakresie
prowadzenia spraw kadrowo-płacowych związanych z zatrudnianymi pracownikami i zleceniobiorcami. Na bieżąco uwzględniając zmiany w przepisach, dbając o bezpieczeństwo pracodawcy, zapewniając tajemnicę danych osobowych i finansowych w tym obszarze.

fotolia_30744730_sjpg

Zakres obsługi kadrowo-płacowej obejmuje m.in:

  • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
  • obsługa ZUS pracowników (zgłaszanie, dokonywanie zmian i wyrejestrowanie)
  • prowadzenie rozliczeń ZUS właścicieli
  • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, aneksów, porozumień i innych dokumentów kadrowych
  • sporządzanie i przesyłanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (PIT-8/11, PIT-40 i innych)
  • kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak również innymi instytucjami państwowymi w zakresie rozliczeń pracowniczych

Dzięki kompleksowej obsłudze kadrowo-płacowej, w skład której wchodzi prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz naliczanie wynagrodzeń pracowniczych, unikną Państwo skomplikowanej oraz czasochłonnej pracy administracyjnej.

Obszar działania jakim jest obsługa kadrowo – płacowa jest najczęściej zlecany podmiotom zewnętrznym, wskutek czego przynosi to Firmom wymierne korzyści finansowe. Prowadzona przez nas administracja jest dostosowana do każdej formy zatrudnienia z uwzględnieniem specyficznych potrzeb Klienta.Biuro Rachunkowe ACCSOFT         |       ul. Dąbrowskiego 42/3A         |     42-218 Częstochowa